دو تحلیل متفاوت از حباب سکه


مرتبط با : سایپا

حباب قیمت

بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه، نقش بسیار مهمی در هدایت پس انداز به بخشهای تولید اقتصادی درهمه کشورها ایفا می نماید. این مقاله به بررسی حباب قیمت در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق وجود حباب طی دوره 6 ساله 1388 تا 1393 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (p/e) برای شرکت های منتخب صنایع خودرو و پترو شیمی بررسی شده است. برای انجام آزمون نسبت قیمت به سود (P/E) آخرین روز معاملاتی هر شرکت در پایان هر ماه از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است که در نتیجه برای هر شرکت آزمون ADF(دیکی-فولر تعمیم یافته) بر روی P/E انجام شده است و برای هر شرکت یک آمارهt-statistic محاسبه شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که در سطح اطمینان 99 درصد63 درصد ودر سطح اطمینان 95 و90 درصد،50 درصد شرکت های مورد بررسی دارای حباب در قیمت هستند. Stock Exchange as part of the capital market, plays A very important role in directing savings to all parts of the co.

یکی از مباحث اصلی در بازار سرمایه، توضیح نوسانات قیمت در این بازار با استفاده از الگوهای بنیادی است. در دو دهه اخیر برای افزایش توانایی توضیحدهندگی این الگوها، تعدیلاتی در آنها صورت گرفته است. از جمله این تعدیلات، ورود جزء حباب به الگوهای بنیادی برای افزایش توانایی آنها در تشریح نوسانات قیمت است. در این مقاله با استفاده از تعاریف و روابط ریاضی، حباب قیمت سهام معرفی شده، سپس در چارچوب نظریههای رفتاری علت پیدایش آن تحلیل میشود. حباب به صورت یک متغیر مشاهده نشده در قالب فرم فضای حالت با استفاده از فیلتر کالمن از قیمت جاری استخراج شده و سپس میزان تأثیرپذیری حباب از رفتارهای جمعی، مدگرایی و شرایط روانی حاکم بر بازار بررسی میشود. بر اساس نتیجه بدست آمده از این پژوهش حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1376-1387 تحت تأثیر رفتارهای جمعی، مدگرایی و شرایط روانی حاکم بر بازار قرار دارد.

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی شناسايي و رتبه بندي عوامل پيش بيني کننده حباب قيمتي سهام: کاربرد رگرسيون لوجستيک و شبکه مصنوعي عصبي

حباب قیمت یعنی هنگامی که قیمت یک دارایی با قیمت مورد انتظار آینده آن متفاوت باشد، حباب قیمت رخ می‌دهد که در این مقاله قصد داریم با این مفهوم آشنا شده و .

جریان مالی موردنیاز بخش تولید از بازارهای مختلفی تامین و تخصیص می‌شود که از جمله آن‌ها بازار سهام می‌باشد و لذا انتظار می‌رود هرگونه نوسانی در این بازار بر روند تولید اثرگذار باشد. با توجه به این مهم، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان نوسان‌های قیمت بازار سهام و ادوار تجاری با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی برای اقتصاد ایران است. در این ساختار، خانوارها علاوه بر درآمد عرضه کار، دارای ثروت مالی نیز هستند که بر مصرف حال و آتی آن‌ها اثرگذار است. از طرفی، خانوارها به دو دسته تقسیم می‌شوند: خانوارهایی که تاکنون در بازار مالی دارای ثروت انباشته بوده و در حال خروج از بازار هستند و خانوارهایی که تاکنون فعالیت و ثروت انباشت شده‌ای در این بازار نداشته‌ و در حال ورود به بازار هستند. پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از روش بیزین و داده‌های دوره 1398 – 1383 برآورد شده است که از تخمین مدل سه نتیجه مهم حاصل شده است: اولا، داده‌ها به طور معنی‌داری مبین آن هستند که قیمت‌های سهام بر بخش حقیقی.

نوسان ادواری سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولید‎کنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی‎ها، تغییر الگوی توزیع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. متغیرهای اقتصاد کلان و سیاست‎های پولی تأثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آن ها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه قرار داد. در این مطالعه تلاش بر آن است اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن، با روش داده‎های ترکیبی (پانل) طی سال های 1991 تا 2004، برای 18 کشور (از جمله ایران) مورد مطالعه قرار گیرد. در این بررسی، نسبت قیمت به اجاره به‎عنوان شاخصی برای اندازه‎گیری حباب قیمت مسکن به‎کار می رود. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سیاست پولی و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان و قیمت دارایی ها از عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن می‎باشند و سیاست پولی سه.

در شرایط وجود حباب در بازار بورس، ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی‌شود و قیمت‏ها به عنوان یک نماگر نمی‌توانند عملکرد آن‏ها را نشان دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1389، با استفاده از آزمون‌های تسلسل ، استقلال (خی دو) و رگرسیون لجستیک باینری می‏باشد. آزمون‌های فوق بر روی 70 شرکت که از بین 400 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، اجرا شده است. در تحقیق حاضر ابتدا بازدهی واقعی شرکت‌ها به صورت روزانه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار از قبیل نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری گردید و سپس توسط نرم افزار اکسل، پردازش‌های اولیه بر روی آنها انجام گردید و از این اطلاعات جهت آزمون تسلسل در محیط Spss استفاده شد. فرضیه اول تحقیق بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت‌های حبابدار می‌باشد که نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری در و.

آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ (کسب درآمد دلاری) - در پدیده حباب قیمت (economic-bubble)، افزایش قیمت دارایی معمولا به دلیل اتفاقات بنیادی نیست، بلکه ممکن است سرمایه‌گذاران در یک جو احساسی و هیجانی قرار گیرند

به دلیل امکان تغییرات سریع شرایط مالی و اقتصادی در هر کشوری، سیاست­گذار باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد و با عکس‌العمل به موقع و مناسب خود، هر نوسانی را که ممکن است برای ثبات مالی و اقتصادی تهدید باشد، خنثی نماید. در طول سه دهه گذشته، همواره ثبات مالی یکی از مسائل عمده­ای .

عوامل بروز حباب قیمت - حباب، پدیده‌ای در سرمایه‌گذاری است که از واکنش‌های احساسی سست افراد ناشی می‌شود. با خواندن این مطلب دانش‌تان را درباره‌ی حباب قیمت و انواع آن بیشتر کنید.

بررسی شکل‌گیری حباب قیمت[1]در بازار سهام از مهمترین موضوعات اقتصادکلان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با توجه به این اهمیت، در مطالعه حاضر از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (توسعه یافته توسط کاستلنوو و نیستیکو[2]،2010: 1706) برای بررسی موضوع حباب در شاخص قیمت بازار سهام در ایران استفاده شده است. به دلیل این‌که حباب قیمتی از عوامل غیرپایه‌ای محسوب می‌شود بنابراین استفاده از رهیافت تفکیک عوامل پایه‌ای از غیر پایه‌ای، روشی مناسب در ارزیابی شکل‌گیری حباب در بازار سهام است. بر این اساس در این مطالعه متغیرهای تغییرات در تورم، تولید و قیمت سهام برحسب عوامل پایه‌ای و غیرپایه‌ای تفکیک شده و سپس اثر وقوع هریک از شوک‌های غیرپایه‌ای بر متغیرهای کلان از جمله قیمت سهام و شکل‌گیری حباب قیمت سهام بررسی شده است. با کالیبره کردن پارامترهای ساختاری مدل، نتایج نشان می‌دهد که عوامل غیرپایه‌ای مستتر در تورم، تولید و قیمت سهام باعث ایجاد و شکل‌گیری حباب در بازار سهام می‌شود. همچنین از میان عوامل فوق، عوامل غیر.

در این مطالعه نگارنده بر آن است تا با دو رویکرد اقتصادسنجی و گرافیکی به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران برای دوره‌ی 1387:4-1371:1 بپردازد. برای این امر مدل پوتربا با تئوری Q توبین ترکیب شده تا ابزار آکادمیک مناسبی برای تحلیل آثار کوتاه مدت و بلندمدت شوک‌های عرضه و تقاضا بر قیمت و همچنین انحراف از ارزش بنیادی مسکن فراهم گردد. در رویکرد اقتصادسنجی، با استفاده از متغیرهای موجود در مدل پوتربا به عنوان عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن و شاخص Q توبین به عنوان معیار تأثیرگذار بر عرضه‌ی مسکن، قیمت بنیادی مسکن به کمک الگویARDL تخمین زده شده و پسماند مدل به عنوان مؤلفه‌ی حبابی در نظر گرفته شده است. در رویکرد گرافیکی از روش دیگر شناسایی حباب یعنی انحراف از میانگین بلندمدت برخی شاخص‌ها همچون قیمت به هزینه ساخت، قیمت به اجاره، قیمت به درآمد و قیمت به متغیر جمعیتی، بهره‏گیری شده و نمودار نسبت‌های مذکور ترسیم شده است. عمدتاً در هر دو روش، وجود حباب در سال‌ 1386 در بازار مسکن تهران تایید شده است.

در سال‌های اخیر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دفعات متعدد دچار حباب شده است. بخشی از حباب قیمت بورس اوراق بهادار تهران ناشی از شوک‌های احساسی است. اندازه‌گیری دقیق و بررسی میزان پایداری تأثیر شوک‌های احساسی بر روی حباب قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش باهدف کمی سازی علمی تأثیر شوک‌های احساسی بر حباب قیمت سهام و بررسی میزان پایداری تأثیرگذاری شوک‌های احساسی بر حباب قیمت سهام از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام سال 1374 تا 1393 استفاده‌شده است. نرم‌افزار مورداستفاده به‌منظور بررسی مدل تحقیق داینار می‌باشد. تأثیر متغیر مربوط به شوک احساسی سرمایه‌گذاران اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می‌باشد که نوسانات حباب‌ها و نوسانات قیمت سهام را ایجاد می‌نماید. نتایج بیانگر آن است که شوک احساسی قسمت زیادی از نوسانات قیمت سهام را در مقایسه با نوسانات مصرف، سرمایه‌گذاری، و تولید توضیح می‌دهد. این شوک‌ها به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت اعتباری منتقل می‌شوند.

پیش بینی قیمت سکه امروز

پیش بینی قیمت سکه امروز

درشرایط فعلی سکه بازان معتقدند در صورتی که اسکناس آمریکایی در بازار امروز مسیر رشد را دنبال کند احتمال تداوم پیشروی فلز زرد رنگ داخلی وجود خواهد داشت.

با افرایش قیمت دلار در معاملات نقدی روز گذشته جسارت سکه بازان برای قرار گرفتن در موقعیت خرید بیشتر شد.

شوک قیمت دلار به بازار سکه

قیمت دلار دیروز وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد و تا نزدیک ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان بالا رفت.‌ شوک صعودی دلار موجب شد قیمت سکه هم تقریبا ۳۰۰ هزار تومان افزایش را ثبت کند و به ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.

تاخت و تاز سکه بازان با وجود حباب سنگین!

تاخت و تاز سکه بازان در روز گذشته در حالی بود که فاصله ارزش ذاتی قیمت سکه و نقدی آن به سطح معناداری رسیده و خرید سکه پر ریسک است. با این حال جهش نرخ دلار ، بازار سکه را با افزایش تقاضا روبرو کرده است.

قیمت دلار در معاملات پشت خطی دیشب دوباره بالا رفت. درشرایط فعلی سکه بازان معتقدند در صورتی که اسکناس آمریکایی در بازار امروز مسیر رشد را دنبال کند احتمال تداوم پیشروی فلز زرد رنگ داخلی وجود خواهد داشت.

پیش بینی قیمت سکه امروز

این دسته از معامله گران باور دارند اگر سکه در معاملات امروز بالای ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شود ممکن است در مراحل بعدی به سمت ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حرکت کند.

اگر نرخ دلار دنده معکوس بزند.

با این حال در صورتی که نرخ دلار با تدابیر نهاد مرکزی بازارساز کنترل شود. با توجه به فاصله بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ارزش ذاتی و نقدی احتمال زیان سکه بازان محتمل است.

پشت پرده تورم ۶.۱ درصدی مسکن/ افت سه ماهه حجم معاملات

پارسینه: آن‌گونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، تورم «مسکن و اجاره» در مهرماه سال جاری ۶.۱ درصد بوده است. تورمی که بسیار زیاد است و پس از تورم «آموزش» با ۱۵ درصد جهش، در رتبه دوم فهرست سبد کالایی خانوار شهری قرار گرفته است.

پشت پرده تورم ۶.۱ درصدی مسکن/ افت سه ماهه حجم معاملات

تعادل نوشت: اگر چه هنوز گزارش ماهانه بانک مرکزی و همچنین گزارش مبسوط مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی مهر ماه سال جاری منتشر نشده است، اما این عدد حاکی از عبور تورم «مسکن و اجاره» از نرخ تورم عمومی ۳ درصدی در ماه مورد اشاره است. این در حالی است که طی چهارماهه قبل از آن (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) تورم ماهانه مسکن کمتر از تورم ماهانه عمومی بوده است که به نوعی تعبیر به تخلیه حباب مسکن می‌شد. در این حال، به نظر می‌رسد، بازار مسکن برای چهارمین ماه پیاپی، در مهر ماه نیز دچار افت حجم معاملات شده است. این بازار طی تیر، مرداد و شهریور به ترتیب دچار رشد منفی حجم معاملات به ترتیب ۲۶ درصدی، ۲۴ درصدی و ۲۳ درصدی شده بود.

صدر فهرست بازارها

در این حال، بازده‌های ثبت شده از بازارهای موازی طی مهر ماه سال جاری نشان می‌دهد، مسکن نه تنها همچنان برنده بازارها طی ماه یادشده که برنده ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز باشد. چه آنکه رشد ۶.۱ درصدی قیمت مسکن طی ماه گذشته از بازده ۴.۶ درصدی سکه و ۳.۹۳ درصدی ارز بیشتر است. بی‌گمان، بازار سهام نیز با عملکرد منفی ۳.۴۲ درصدی خود در ماه یاد شده در انتهای فهرست قرار گرفته است.

بررسی‌های هفت‌ماهه بازارها نیز نشان می‌دهد، بازار مسکن با ثبت بازده ۲۵.۸۵ در انتهای شهریور (بدون در نظر گرفتن عملکرد این بازار در مهر ماه) در صدر قرار دارد. چه آنکه نرخ ارز امریکا در طول ۷ماه نخست سال جاری با حدود ۲۵درصد رشد به رقم ۳۲هزار و ۷۶۰تومان رسیده است. سکه نیز در مدت مورد نظر، رشد ۲۲.۴ درصدی را ثبت کرده است. بازار سهام نیز در انتهای فهرست بازدهی بازارها در ۷ ماهه نخست سال رکورد منفی ۴.۲۶ را از خود بر جای گذاشته است.

بررسی برخی از شاخص‌های کلان طی یک سال نخست فعالیت دولت سیزدهم نیز خالی از لطف نیست به گونه‌ای که تا حد زیادی علت رشد قیمت مسکن به ویژه در ۷ ماهه گذشته را توضیح می‌دهد. بررسی‌های آماری حاکی از این است که رشد نقدینگی کشور تا ابتدای مرداد سال جاری ۳۵ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی و تورم نقطه به نقطه نیز به ترتیب ۳۰ و ۴۹ درصد گزارش شده‌اند. در حالی که رشد قیمت دلار نیز در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم ۲۵ درصد بوده، مسکن رکورد ۴۰ درصدی را ثبت کرده است.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۰، قیمت واقعی (تعدیل شده با تورم) مسکن حدود منفی ۲۰ درصد رشد کرد و در واقع، قیمت واقعی مسکن در طول یک ساله ۱۴۰۰ از تورم عقب ماند و علی رغم تداوم رشد قیمت اسمی مسکن، به نوعی حباب قیمتی آن خالی شد. از همین رو است که بخش زیادی از تورم ۴۰ درصدی مسکن طی سال نخست فعالیت دولت سیزدهم در نیمه نخست سال جاری (۲۵ درصد از ۴۰ درصد) شکل گرفته است.

علت تداوم رشد پر قدرت مسکن

بی گمان، نوسان «انتظارات تورمی» طی چند ساله اخیر مهم‌ترین موتور رشد قیمت مسکن یا به عبارت دقیق‌تر محرک نوسان‌های قیمتی مسکن بوده است. با رشد انتظارات تورمی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته است و با کاهش انتظارات تورمی، قیمت ملک نیز آرام گرفته است. انتظارات تورمی نیز خود به طرز چشمگیری تابع تحولات مربوط به عرصه سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای ایران بوده است. آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای در بهار سال ۱۴۰۰، فترت در مذاکرات هسته‌ای در مرداد، شهریور و مهر ماه سال گذشته، آغاز امیدواری دوباره به دستیابی به توافق با شروع مجدد مذاکرات در پاییز سال گذشته، نزدیک شدن به توافق در بهمن سال گذشته و سپس دور شدن از توافق با آغاز حمله روسیه به اوکراین و سرانجام با توقف کامل مذاکرات از آخرین ماه تابستان سال جاری نقاط عطف رشد یا کاهش انتظارات تورمی طی ۱۹ ماهه گذشته بوده‌اند. نقاطی که در فرازهای مثبت، منجر به افت قیمت مسکن و در فرودهای منفی باعث رشد قیمت مسکن شده و می‌شود. افزون بر عامل انتظارات تورمی ناشی از تحولات عرصه سیاست خارجی، از اواخر شهریور ماه سال جاری تاکنون، تحولاتی در عرصه سیاست داخلی شاهد بوده‌ایم که چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان مدت اقتصادی را مبهم‌تر و رازآلوده‌تر کرده است.

مجموعه نااطمینانی‌های داخلی و خارجی منجر به تداوم رشد قیمت مسکن و افت حجم معاملات آن طی ماه‌های گذشته شده است. البته به‌طور مشخص در مهر ماه سال جاری، در پی قطعی و کندی اینترنت و از کار افتادن شبکه‌ها و سایت‌های مرتبط با فعالیت‌های ملکی، جست‌وجوی همه‌جانبه و سریع ملک دلخواه مختل شده و به همین دلیل، رفت و آمد مجازی و به تبع آن ترافیک معاملاتی در بازار واقعی مسکن دچار افت شده است. بی‌گمان، افت ترافیک بازیگران و فعالان ملکی در بازار صرفا به دلیل اختلال در اینترنت و شبکه‌های و سایت‌ها نیست و در لایه‌های زیرین افت آمد و شد به بازار باید عوامل مهم‌تر اقتصادی و غیراقتصادی را سراغ گرفت. عواملی که به برخی از آنها به صورت گذرا اشاره شد.

افت همزمان قیمت و حجم معاملات در شهریور

بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران در شهریور ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش دارد.

علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۶۰۳۳ فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۹ و ۲۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۶.۴ درصدی در منطقه یک و ۱۸.۸ درصدی در منطقه ۱۹ مواجه شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریور ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۱.۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۲ و ۱۰.۴ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر، در شهریور ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۹ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند.

همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور ماه امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.رشد ماهانه شاخص مزبور در شهریور ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به‌ترتیب معادل ۴.۶ و ۴.۷ درصد است.

افت سه ماهه حجم معاملات

به گزارش «تعادل»، برای سومین ماه متوالی حجم معاملات ملکی پایتخت در شهریورماه منفی شد. از اوج رشد معاملات ملکی، در خرداد سال جاری تعداد معاملات به ۱۳۸۷۴ فقره رسید- که در نوع خود کم نظیر بود به گونه‌ای که از سال ۹۷ تاکنون در رتبه چهارمین ماه پر معامله بوده است- اما این رقم طی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور با کاهش مواجه بوده است به گونه‌ای که با منفی ۵۶.۵ درصد افت در پایان شهریور سال جاری به ۶۰۳۳ رسیده است. نکته دیگر اینکه حجم معاملات ملک در شهریور سال جاری، کمترین تعداد معاملات در دوره پس از عبور از پاندمی کرونا (طی ۱۳ ماهه گذشته فقط در مهر ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ حجم معاملات از ۶ هزار فقره کمتر بوده‌اند) به شمار می‌رود.

نمودار تغییرات بیت کوین

قیمت بیت کوین لحظه ای - قیمت بیت کوین در این لحظه 29670 دلار است. نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین و قیمت لحظه ای بیت کوین در وب سایت میهن بلاکچین لحظه ای بروزرسانی می شود.

بیت کوین چیست؟ - نمودار لحظه ای قیمت بیت‌کوین به دلار و تومان، نمودار قیمت بیت‌کوین و تحلیل تکنیکال، محاسبه قیمت بیت‌کوین امروز در صرافی تبدیل

نرخ لحظه ای ارز، قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت سکه و طلا در بازار تهران همراه با تاریخچه تغییرات و آرشیو نرخ را در بازار۳۶۰ ببینید.

نمودار تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین ( Bitcoin) - قیمت لحظه ای بیت کوین- خرید و فروش bitcoin - نمودار قیمت بایننس .صرافی ارز دیجیتال فروش بیت کوین ارزان بدون احراز هویت با حجم بالا

شما می توانید نمودار و روند تغییرات قیمت بیت کوین را به صورت لحظه ای در سایت فیس ارز مشاهده و پیگیری نمایید.

ارزش یک واحد بیت کوین - در این مقاله می‌خواهیم به بررسی تاریخچه قیمت بیت کوین از ابتدا تا کنون و همچنین، عوامل مؤثر بر قیمت این ارز دیجیتال برتر جهان بپردازیم.

نمودار قیمت بیت کوین حقایق تکان دهنده ای را فاش می کند تحلیل متفاوت از نمودار بیت کوین توسط تریدر و یوتیوبر معروف Alessio Rastani بسیاری از تریدرهای بیت کوین و تحلیلگران نظرات خود را پیرامون نمودارهای قیمت بیت

نرخ لحظه ای ارز، قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت سکه و طلا در بازار تهران همراه با تاریخچه تغییرات و آرشیو نرخ را در بازار۳۶۰ ببینید.

قیمت لحظه ای دلار | تایم لاین زنده نرخ ارز | قیمت ارز | قیمت حواله | قیمت ارز های دیجیتال | قیمت سکه و طلا | حباب سکه و طلا | بروزترین قیمت دلار | قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد | نمودار قیمت دلار | قیمت ارزهای معتبر | قیمت لحظه ای | قیمت یورو

Nov 21, 2018 - 8 Likes, 0 Comments - DGminer (@dgminer) on Instagram: “. نمودار تغییرات سختی شبکه ماینینگ بیت کوین طی 2 سال اخیر نشان دهنده کاهش 11 درصدی آن طی چند روز…”

درباره بیت کوین - بهترین قیمت بیت کوین با کمترین کارمزد در پول نو ارائه می‌شود. برای مشاهده نمودار لحظه‌ای قیمت بیت کوین وارد شوید

بیت‌کوین معروف‌ترین رمز ارز است که از فناوری زنجیره بلوکی استفاده می‎کند. در این پژوهش، مجموعه داده‏های مربوط به ده رمز‌ارز مورد استفاده قرار گرفته و یک مجموعه داده جدید، با در نظر گرفتن قیمت نهایی هر رمز ارز و دو تحلیل متفاوت از حباب سکه برای دست‌یابی به هدف تحقیق و تعیین این‌که چگونه جهت و صحتقیمت بیت‏کوین را می‏توان با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی پیش‌بینی کرد، تشکیل شده است. مهندسی ویژگی مشخص کرد که هر ده رمز ارز به شدت با یکدیگر ارتباط دارند. این کار با اجرای روش یادگیری نظارت شده انجام شده است که در آن از جنگل تصادفی، طبقه‌بندیبردار پشتیبان، گرادیان تقویتی، و شبکه عصبی در گروه طبقه‌بندی و از رگرسیون خطی، شبکه عصبی بازگشتی و رگرسیون گرادیان تقویتی استفاده شده است. در این پژوهش الگوریتم‏های ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی، گرادیان تقویتی و شبکه عصبی مقدار صحت 52.1675 درصد را ثبت کردند.

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟ - انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

اطلاعات مربوط به تمام ارزهای رمزپایه(cryptocurrency) به همراه آمار معاملات آنها و نمودار قیمت این ارزها و توضیحات هر کوین یا توکن.

بیشتر مبادله‌گران و تحلیل‌گران بیت کوین (BTC) در مورد معیار‌ها و نمودار‌هایی اظهار نظر می کنند که شناخته شده هستند و یا به اندازه‌ی کافی درباره‌ی آن‌ها صحبت شده است. با این حال، یک ویژگی و جنبه‌ی خاص وجود دارد که به ندرت در بحث‌های فنی مطرح می شود. حال… به خواندن ادامه دهیدارائه‌ی یک تحلیل عجیب از نمودار قیمت بیت کوین

2 – سایت coinmarketcap.com - اطلاعات تحلیلی و اخبار ارزهای دیجیتال را از کدام سایت ها بدست آوریم؟ منابعی معرفی میکنیم که همواره تازه ترین رویدادهای ارزهای دیجیتال را پوشش می دهند

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین ۲۲ اردیبهشت (۱۲ می ۲۰۲۲) - در این مطلب با استفاده از شاخص های تکنیکال و فاندامنتال و همچنین روند نمودار قیمتی، هر روز به تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین می‌پردازیم.

پیام لباس مرد عنکبوتی در صحنه پایانی فیلم No Way Home چه بود؟ - قیمت ارزهای دیجیتال سال ۲۰۲۰ رکورد زدند و به بالاترین میزان خود در طول سال‌های اخیر دست یافت؛ قیمت بیت کوین به حدود ۳۴ هزار دلار رسید.

نمودار دو تحلیل متفاوت از حباب سکه خطی (Line Chart) - تجزیه و تحلیل نمودار بیت کوین می‌تواند بسیار سخت باشد. تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی دو نوع تحلیل نمودار هستند.

ارائه کیف پول اختصاصی برای هر شخص - خرید ارز دیجیتال از کیف پول من؛ برترین مرجع خرید و فروش انواع ارز دیجیتال بصورت آنی و پشتیبانی 24 ساعته + امکان نگهداری بیش از 1,200 رمزارز در دو تحلیل متفاوت از حباب سکه کیف پول من.

برچسب‌ها - سال ۲۰۲۱، سال بسیار خوبی برای پذیرش و قیمت‌گذاری ارزهای دیجیتال بوده، قیمت اکثر ارزهای دیجیتال از ابتدای سال علیرغم روند نزولی اخیر خود به شدت افزایش یافته و بیش از ۷۰ درصد به ارزش آنها افزوده شده است.

قیمت لحظه ای بیت کوین امروز هم اکنون چنده؟ نمودار قیمت بیت کوین به دلار و تومان قیمت قیمت ریپل قیمت اتریوم قیمت روز بیت کوین قیمت ارزهای دیجیتال آنلاین

“عامل اول: سیستم عرضه و تقاضا - در این مقاله، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز دیجیتال می‌پردازیم.

پراید 28 میلیونی بخریم یا دوو ریسر 35 میلیونی؟

اگر بودجه حدود 35 میلیون تومانی برای خرید خودرو کنار گذاشته اید در بازار خودروی ایران با وجود ممنوعیت واردات، چند حق انتخاب جالب توجه دارید که صد البته یکی از آنها ارزان ترین خودروی فعلی کشور یعنی پراید و دیگری دوو ریسر است.

به گزارش کاماپرس، تا شب عید زمان زیادی باقی نمانده و با این اکه کرونا قطعا دید و بازدیدها و سفرهای شب عید را هم با محدودیت های شدیدی مواجه می کند، بسیاری افراد در تکاپو هستند تا برای این ایام خودرویی خریداری کنند و پیاده نباشند.

طبعا اقشار مرفه برای خرید خودرو مشکلی ندارند و اگر اراده کنند می توانند خودروی صفر خریداری کنند. ضمنا با نزول نسبی نرخ دلار، قیمت ماشین های لوکس مورد علاقه این اقشار کاهش شدیدی داشته و اوضاع به کامشان است!

وضعیت برای اقشار متوسط و حقوق بگیر جامعه متفاوت است و آنها باید با بودجه های اندک – که البته برای آنها فراهم کردن همان بودجه هم دشوار است – به خودروهای کارکرده ارزان قیمت وطنی مثل پراید و برخی خودروهای خارجی دست دوم مثل دوو ریسر بسنده کنند.

روزنامه هفت صبح در گزارشی برخی خودروهای ارزان قیمت و گران قیمت موجود در بازار را بررسی کرده است که گزیده از این گزارش – بخش خودروهای ارزان قیمت – را در ادامه می خوانید.

1. پراید مدل ۷۹ ؛ قیمت ۲۸ میلیون تومان

این خودرو با کارکرد ۱۵۰ هزار کیلومتر به قیمت 28 میلیون تومان به فروش می رسد. اگر خواستار نمونه های کارکرده پراید های مدل دهه 70 هستید باید به برخی مشکلات احتمالی هنگام خرید آنها توجه کنید. تنظیم این مشکلات عبارتند از؛ تنظیم نشدن درست دهنی شاسی که به لرزش خودرو در سرعت های پایین و عدم فرمان پذیری می‌انجامد، لق بودن و تابیدگی پلوس و سر پلوس خودرو که منجر به لرزش فرمان می شود، شل شدگی و رهایی جعبه فرمان از روی پایه های نگهدارنده آن، تابیدگی دیسک های ترمز جلو و فرسودگی بوش های اکسل عقب.

ضمنا سیستم سوخت رسانی پراید نیز در طول زمان دچار مشکلات متعددی می‌شود که برای ایمنی خودرو لازم است به آنها توجه لازم را داشته باشید. مثلاً خرابی حباب گیر باک افت عملکرد پمپ بنزین و مشکلات دریچه گاز و استپر.

مشکلات برقی مانند نوسان برق و افت دور موتور، ضعف شیشه بالابر ها و عملکرد نامناسب کولر در ترافیک و افزایش دما نیز در پرایدهای مدل پائین – و حتی مدل بالا ! – رایج است.

برای کسانی که با خودروی پراید آشنایی ندارند در معرفی مختصر این خودرو باید گفت ظرفیت ۵ نفر را دارد و طول آن سه متر و ۹۰ سانتی متر و وزن آن ۸۵۰ کیلوگرم است. حجم صندوق عقب ۴۱۰ لیتر، قدرت موتور ۶۳ اسب بخار، مصرف سوخت ۶.۷ لیتر و نوع موتور آن ۱.۳ لیتری است.

2. دوو ریسر مدل ۱۹۹۳ ؛ قیمت ۳۵ میلیون تومان

این خودرو با ۲۸۰ هزار کیلومتر کارکرد به قیمت 35 میلیون تومان به فروش می رسد. ریسر عضو اقتصادی خانواده دوو در ایران بود و بین سال‌های ۷۲ تا ۷۵ تعداد زیادی از آن تولید شد. طراحی این خودرو در قیاس با سایر دووها و حتی اعضای خانواده پژو نیز قدیمی و از مد افتاده به نظر می رسد. بد نیست بدانید ریسر در سال ۱۹۶۸ طراحی شده است. دوو ریسر در قیاس با مهمترین رقیب خود یعنی پژو ۴۰۵ دهه هفتادی از مزیت‌های مانند مصرف سوخت مناسب، شیشه بالابرهای عقب، تنظیم نور پشت آمپر و باندهای عقب بهره می‌برد.

مشکل بزرگ دوو ریسر ترمز های ضعیف آن است که معمولاً خریداران نمونه های کار کرده را به تقویت شان سوق می دهد. مشکل دیگر دوو ریسر سیستم پاشش سوخت این خودرو است که چون به صورت انژکتوری tbi است احتمال شکسته شدن سوزن های پاشش سوخت بالا می‌رود و این قطعه کمیاب و گران است. با این حال دوو ریسر خودرویی است که در صورت سلامت برای مصرف‌کنندگان خودرو خوبی خواهد بود.

برای افرادی که این خودرو را نمی شناسند باید گفت دوو ریسر پنج نفر ظرفیت دارد و طول آن ۴ متر و چهل سانتی متر است. حجم صندوق عقب این مدل دوو ۴۸۶ لیتر، قدرت موتور ۷۵ اسب بخار، مصرف سوخت ۶.۳ لیتر و نوع موتور آن یک و نیم لیتری است.

اخبار مهم مرتبط را بخوانید:

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم بازار خودرو، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.

مرتبط با : سایپا

مجتبی کاوه

حدیث از مطرب و مِی گو و راز دهر کمتر جو --- که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

56 دیدگاه برای “ پراید 28 میلیونی بخریم یا دوو ریسر 35 میلیونی؟ ”

یه موقعی بحث میشد ماکسیما یا رونیز الان دارین میگین پراید ۷۹ یا دوو ریسر😶😶😶

با این کرونا انگلیسی که اومده دیگه عیدی نیست که خودرو بخری و بیرون بری. پس نتیجه میگیریم پولی رو که داریم نگه داریم و به یه وسیله مصرفی که کیفیت که نداره هیچ و عید هم نمیشه جایی بری. و با دو میلیون میشه هر روز یه تاکسی بگیرید و به تفریح برید هرچند کرونا هست ونمیشه جایی برید. مردم عزیز پول خودتونو با این لکنها خراب نکنید. من خودم الان 43سالمه و هیج خودروی نداشتم و نخواهم داشت کسی با نداشتن خودرو طوریش نمیشه…

دوست عزیز فک کنم دچار اختلال فکری هستی جملت اصلا خانا نیس

ممنون از نصیحت پدرانه شماپدره عزیز ولی اجازه بدین از یک مثل معروف و بجا در جواب جنابعالی استفاده کنم که بقول قدیمیها که میگن گربه دستش به گوشت نمیرسه حکایت شملست پدر افسرده و عقب مونده از قافله پیشرفت که فقط نشستی و یه کاره بی دردسر و بی ریسک احتنالا انتخاب کردی که فقط کفاف خرج روزمره شمارو میده و محاله که بتونی فرضا 10میلیون پس امداز کنی که بتونی یه وسیڵـهٍ برای زیر پای خودت و اسایش زن کبچت بگیری اونوقت برای ما معلم و پند دهنده شدی و سفارش های جالبی میکنی عموجان شمابچسب کلاه خودت رو محکم نگهدار و بچسب به همین زندگی گتجشک روزی خودت و فاتحه دو تحلیل متفاوت از حباب سکه عمرت رو بخون بابقیه کاری نداشته باش

داداش وقتی کسی نصیحتی و تجربه ای حتی به غلط برای نصیحت به شما انجام میده حداقل کاری که بجز تشکر میشه ازش کرد اینه توهین نکنی بهش واقعا متاسفم برات داداش

توهین نکرد حقیقت روگفت.

چه قدر بد بخت شدیم با چهل میلیون دنبال ماشین بیست سال پیش میگردیم خلایق هر چه لایق

میگن کور خوبه یا کچل
خب باید گفت تف به این لعنت به آن

اواخر سال 89 پراید صبا دوگانه کارخانه ثبت نام کردم و سریع تحویل دادن به قیمت 8میلیون و 400 هزار تومان انگار صد سال از آن زمان می‌گذرد گواینکه گذشتگان از زمان‌های خیلی دور واسه ما تعریف می‌کنند که چه چیزهایی با قیمت‌های خیلی ناچیز خریده آن. زمانی نگذشته ولی انگار از سال 89 خیلی زمان گذشته و خرید یه پراید شده آرزو واسه جوان‌های غیرتمند ایران زمین. خودم کردم که لعنت بر خودم باد…

اونور بحث اینه ک سال جدید چه ماشین جدیدی معرفی میشه اینجا بحث از پراید مدل 79، بهتره یا دوو ریسر
انقد دولت بی صاحبیه ک همون مدل 79 الان کمتر از 38یا 40 نمیدن.
قبلا ارزوم این بود پراید خشک بخرم ، الان ارزوم شده حداقل پراید مدل 86 بگیرم اینم که کمتر از 60 نیست.
درد مردم سانسورم داره ، ی مشت دزد شدن مدیرعامل سایپا و ایرانخودرو ماشینا ازاد کنین بدون قرعه کشی بفروشین تا اون بدبخت بی چاره ای ک نداره حداقل مدل 86 بتونه با پول 42تومن بخره

با خط ۱۱باشی شرف داره تا پراید و..
یه مملکت خوب مردم دانا میخواد که متاسفانه……

بخدا خط۱۱با ۱۰تا پراید عوض نمیکنم
یه مملکت خوب مردم دانا میخواد که متاسفانه……

پیاده بمون بهتره وگرنه تمام تعطیلات عید رو باید دنبال مکانیک بگردی😂

پولتونو نگه دارین که این ویروس خیلی ویرانگره..مواظب باشید…چون خیلی عجیب همه مردم کرنادارن..همه

سلام من مکانیک هستم چه اتومبیل خارجی چه ایرانی،
اول اینکه مایه تاسف هست که خودرو 30 سال پیش کره رو دارین پیشنهاد میدین به مردم،
این نکته رو بگم دوو ریسر و پراید هردو کره ای هستن
دوو ماشین خوبی بود موتورش برای جنرال موتور امریکاهست،عیبش اینه که قطعاتش کمیاب و خیلی گرونه و مکانیکش هم کم،ترمزش خیلی ضعیف هست،رام زیر شاسی ندارن و از لحاظ شاسی جلو تعریفی ندارن،فقط از لحاظ اپشن و قدرت بهتراز پراید هستن از نظر من دوو نخرین چون بدرد یه ادم غیر فنی نمیخوره.
پراید هم که همه دیگه اطلاع دارن ازش،شاسی هاش ضعیفه،بلبرینگ چرخهاش ضعیفه،کمک هاش ضعیفه،
اما موتورش خیلی بی خرج هست،لوازم یدکیش هم فراوان و تقریبا ارزون هست،اگه برای زیر پا میخواین توشهر پراید بهترین گزینه هست،
درضمن کسی که این اگهی رو نشر داده حرف از پراید مدل 79 داره میزنه،اونوقت پراید تا نیمه اول سال 83 کاربراتوری هست و نه استوپر داره،نه دریچه گاز،نه سنسور،نه کامپیوتر،سیستم برقش کویل و مگنت هست که به این سادگیا خراب نمیشه و ارزون هم هستن،
موفق باشید.

دقیقا دوو برا آدم غیر فنی خوب نیست
ارتقا هایی لازم داره
و اینکه دوو سالم باید باشه که سالمش رو این قیمتا نمیدن

باید به اوضاع احوال این مملکت خون گریست

کاش می گفتید الاغ بخریم یا پراید

باسلام
تیمم باطل است آنجا که آب است
هموطنان عزیز من بسما قول میدهم پراید بعد از عید دوبرابر این قیمت است اما نمیدونم همه مردم بجای اینکه بفکر مسکن باشند بفکر ماشین هستند الان باید با پیوستن به کمپین من گران نمیخرم با مراجعه نکردن به بنگاهها که پاتوق عده ای دلال میباشد کاری کنیم کارستان بخدا قسم یکسال پامونو نزاریم تو بنگاهها قیمت مسکن برمیگرده به سال نود و شش مسئله اصلی را دریابید بفکر آینده فرزندانتان باشید بهرام ت از زنجان

واقعا چقدر بدبختیم که تو دنیایی زندگی میکنیم که فقط یه بار تجربه اش میکنیم در حالیکه ازش فقط حسرتشو خوردیم حسرت یه زندگی با آرامش و یه خونه و یه ماشین و زندگی سالم

چقدر این دولت برای مردم شرف و عضت و آبرو درست کرد همین دولت اوایل کار میگفت یارانه ۴۵تومانی توهین به مردم کاری کرد چهارمدل یارانه دیگه اضافه کرد خدا لعنتشون کنه این حال و روز و برا مردم درست کردند

ای مردم نادان نخریدتوروبه خدانخرید،یه مشت دزدوکلاهبردارشده رعیس ایران خوددووسایپاخدالعنتتون کنه،پرایدحلبی۵میلیونی شده۱۰۰به بالا

خدا لعنت کنه مسبب این همه گرونی رو بماند اخه ميخوام بدونم ما به چه چیز خودمان میندازیم وقتی صنعتی در این دولت نیست به غیر دزدی

از الان باید به فکر خریدن یک خر مدل بالا باشیم اینطور که داریم سال به سال عقب میریم زودتر از اونیکه فکرشو بکنیم باید خر را جایگزین ماشین کنیم

با سلام خدمت همه عزیزان فقط کسایی که پشت میز نشستن یکم به اون دنیا فکر کنن که البته محاله اونا انقدر به ثروتشان مینازند فکر میکنن اون دنیا رو هم با پول میشه خرید شاید هم همچین چیزی وجود داشته باشه این پول چی کار هایی که در این دنیا با همه با آدما نمیکنه و نکرد حالا کاری ندارم فقط اینو میدونم که نباید بیشتر از این انتظار داشت از جوان هایی که کنار خیابان با حسرت به ماشین ها نگاه می کنند فردا دست به کاری نزنم منظورم دزدی هستش و مطمئن باشیم اگه جامع همین ‌طور طبق روال پیش برود اولین چیزی که رونق پیدا می کند دزدی هستش علی برکت الله این حرفارو به عنوان انسان تحلیلگر نمی گویم چیزی رو که میبینم را میگویم

وجدان غیرت ایرآنئ کجا رفته چطوری یه عده که سرمایه دارن دارند 5درصد۹۵درصدراچپاؤل میکننددرواقع استثمارازنوع جدیدش کردن وهمگی مات و مبهوت مشغول خریدن اجناس آنها هستیم تاقویترشوند بابا مثل یه ائرانی باهویت ایرانی ۶ماه‍ تا۱۲ماه هیچ جنسی بجزموادخوراکئ نخریم آنوقت نگاه کن ببین معجزه وحدت ماچکارکرده

این خبرشما رو اگر هردید بنگریم بسیارتاسف باروبرای ایرانی بودنمون بایدناامید شدچرکه دولته بی کفایتی داریموهر مشگلی رووضعیت اقتصاداین مملکت تاثیرگذاره اخه بااین گرونی کدون بیچاره ای ۳۵میلیون پولمیتونه پسندازکنه بعدش دووشدماشینترمزش اصلادرست شدنی نیست قطعاتش قیمت فضایی داره همش باید اسیرلوازمش باشی پراید صفر بخری خدابیاموزشدی چه برسه۷۹شرکت بنز بی ام دبیلیو شورلت ووووحتی شرکتهای اشغال ساز چینی اینطورنمیان مقیاسه کنند ماشالله ایران ماشین جنگ جهانی دوم ومیان تعریف وتمجید میکنند اینطوری میشه که قیمت ماشین میره بالاوانت طرف میخوادبخره بره ضایعات جمع کنه .۹۳۶سال کارکرده طرف میگه ۱۳۰میلیون سمت نیسان میره صفرششده ۲۸۰میلیون مملکتی داریم بخوربخور بالادستیا بعد فکرشوکنید بقول نویسنده گمراه کننده مردم بیفتن توه چاه میری معاینه فنی بگیری دنیاایراددرمیاره ازماشین مدل پایینطرف ۲۸میلیون پراید۷۹خریده باید نزدیکایه ۸میلیون خرجکنه بعدش ۳۰۰انعام معاینه فنی بده تابتونه بگیره میره بیمه کنه زیر ۸۴میگن سن فرسوده گیه ۸الی ۱۰درصدجریمه وبیشترباید حقبیمه بده ۷۹سواربشی پول بیمه پراید۹۷بایدبدی تصاف کنی بیمه میگه فرسوده است اگر ۴تومن خسارت باشه بیمه بیشتراز۱۲۰۰نمیده وهمش یطرف قضیه بعدم همش ازاین تعمیرگاه به اون تعمیرگاه اسیری حالاچه برسه به دوو اینهمه بدبختی اخرمیبینی ۳برابر پول خریدش اسیروپیاده وخرج مکانیکی کردی ازمن به افرادی که بااین خبر خام بشه که بیچاره میشی

چقدر بدبخت شدیم

سلام ودرود به انسانهای انسان،پاک وفرهیخته،عرض به محضر عالی تا زمانیکه هر شخص نوعأ تفکری ژرف وعمیق(نه عوامانه و از روی تقلید و نه قیاس خویش با دیگران) برپایهٔ اصول بنیادین ومنطق ،شعور ودرایت نداشته و استقلال فکری در برخورد ونحوهٔ رفتار و کیفیت عکس العمل خویش در ارتباط با مسائل پیشر‌و وبه اصطلاح درخصوص امر موضوعه یعنی اقتصاد، تورم ،رکود اقتصادی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خویش نداشته باشد،بهتر ومطلوب تر از وضعیت کنونی جامعه وبه تبع جامغه ، از زندگی خصوصی فرد انتظار نمیرود.سالیان سال وچندین وچندین قرن استکه مورد استعمار واستثمار بیگانه و عوامل اجنبی واقع شده ایم وهنوز که هنوز است این استثمار واستعمار ،استمرار دارد وتسلسل عقب ماندگی برپایهٔ باورهای غلط ذهنی در تکرار مکررات ادامه داشته وملکهٔ ذهن گردیده است واین مشق غلط استکه موجبات ومسبب نابسامانی ومن خیث المجموع نارضایای عامهٔ مردم را به دنبال داشته ویدک میکشد……غافل از اینکه کلید حل تمام مشکلات مردم وجامعه در گریبان و نزد فردآ بفرد چحاد جامعه است.با ذکر مثالی قاصر تلمذ خویش را ختم مینمایم ؛وقتی به تورم و گرانی افسار گسیخته مثلا محصولات لبنیاتی اعتراض داریم وفشار تورم و عدم تراز دخل وخرج وبیکاری و….پدرمان را در میاورد، چرا با همهٔ این اوصاف ،خریدهایمان هرچند ضروری و مایحتاح زندگی استمرار داشته وعلیرغم تورم وافزایش قیمت ۴۰۰،۳۰۰،۲۰۰ درصدی وگاهآ ۵۰۰ درصدی ،موجبات بی ثباتی قیمت ها،فساد وتباهی،رانت خواری،رشاء و ارتشاءعمیق تر شدن فاصله واختلاف طبقاتی و بروز شکاف طبقاتی مازاد ومزید بر علت را رقم میزتیم !؟!؟!؟! براستی چرا امثریت آحاد ملت کشورمان ایران مطالعهءحداقلی روزانه نداشته ،غالبآ به لحاظ کم سوادی یا بیسوادی نمیتوانند متفکر باشند!؟!؟ نمیتوانند ژرف اندیش باشند!!؟! و….. بی تعارف ، تنهامقصراصلی این وضعیت نابسامان اقتصادی وتورم و نارضایتی مان ،همان خودنات هستیم وبس/خودمان ،خودمان را تحریم کنیم ونخریم ،مطمئن باشیم اتفاق ناخوشایندی نمیافتد که هیچ ،اتفاقات خپب وایده آل ومطلوتی را شاهد وتاظر خواهیم بود….شک نکتید ،ایمان وباور داشته باشید ؛ چراکه این اصل به تجربه فیمابین معدود ملل جهان ثابت شده ونتیجهٔ مطلوب ،مفید ومحسوسی عاید ملت ( مثلأ آلمان )گردیده است٪یقینأ اگر همهٔ مان متحد ،با هم ،پشت هم ،هم نوا وهماهنگ باشیم،صدالبته خواستهٔ خود راکه حق محرز ومسلم مان است ،بع کرسی خواهین تشاند ٪بدرود هموطن ایراتی ام

با لعنت به دزدان بزرگه روی زمین.بجای این ک بعد از چهل سال مردم در رفاه و اختیار کامل برای خرید ماشین حق انتخاب داشته باشن (خوشبختانه !)این دزدانه سره گردنه هستن ک هم ماشینو ده برابر گران کردن و هم بهشون نمیدن میگن پولتو اول بده برو وایسا ته ته صف شاید سال بعد بهت برسه البته اگه کرونا نگیری و زنده بمونی.چیزی ک فقط فقط مردمه ایران لیاقتشون همینه و هیچ کجای دنیا چنین چیزی پیدا نمیشه

با حقوق اداره کاری روزی۶۳هزار داریم زندگی میکنیم و چون حقوق ثابت داریم هیچ کمک معیشتی بهمون نمیشه.با این وضعیت چطور میشه یه ماشین مدل ۸۰به بالا خرید.اینا روی ابو سفیان رو سفید کردن به مولا

اخه ادم کرونا بگیره بمیره بهتر تا بخواد سوار پراید بشه بره مسافرت شما خجالت نمیکشید بس دیگه اخه پراید صفرشم سواری نداری چقد شما پستین بس دیگه خدا ………………اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.