ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)


ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

مدیریت ریسک در ساختار ابزارهای مالی اسلامی

ویژگی ممتاز ابزارهای مالی اسلامی مانند انواع صکوک مبتنی بودن آن‌‌ها بر عقود شرعی انتفاعی (مبادله‌ای و مشارکتی) و غیر انتفاعی است و این ابزارها بعنوان جایگزینی موفق برای اوراق قرضه متعارف (که مبتنی بر ربا است)، در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دارای رشد چشم‌گیری بوده است. برخی ریسک‌های اوراق بهادار اسلامی شبیه اوراق متعارف بوده ولی اوراق بهادار اسلامی به دلیلی مبتنی بودن بر عقود شرعی و به دلیل ارتباط و ثیقش با اقتصاد واقعی (کالا، خدمات، طرح و پروژه) دارای ریسک‌های متمایزی نیز نسبت به اوراق متعارف می‌باشد؛ بنابراین یکی از چالش‌های بازار سرمایه اسلامی، شناسایی ریسک‌های اوراق بهادار اسلامی و سپس طراحی و بکارگیری ابزارها و تکنینک‌های سازگار با شریعت برای مدیریت ریسک‌های ساختار صکوک است. ابزارهای مالی اسلامی نیز همانند ابزارهای متعارف در معرض انواع ریسک‌های بازار، اعتباری، نقدشوندگی، عملیاتی، قانونی و … قرار دارند که مواجهه این ابزارها با انواع ریسک‌ها بسته به ماهیت و کارکرد ابزارهای مالی اسلامی ممکن است متفاوت از ابزارهای متعارف باشد. بعلاوه ابزارهای مالی اسلامی در معرض ریسک شریعت نیز هستند و لازم است این ابزارها مبتنی بر اصول شریعت طراحی گردند؛ بنابراین دارندگان صکوک در معرض گستره زیادی از ریسک‌ها قرار دارند که اگر ابزارها و تکنیک‌های لازم برای مدیریت این ریسک‌ها طراحی نشود، صکوک به تدریج مزیت رقابتی خود را نسبت به ابزارهای متعارف از دست خواهد داد.

صکوک چیست؟

صکوک چیست؟

ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعهای از داراییها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند.

۱- صُکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این همان رباست. ۲- دارایی موضوع انتشار اوراق صُکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی‌که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد. ۳- اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صُکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد. ۴- فروش صُکوک در بازار ثانویه، فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است. ۵- در صُکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صُکوک وجود دارد در حالی‌که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

صُکوک دارای مزیت‌های متعددی بوده و به عقیده برخی صاحب نظران، این نوع اوراق بهادار اسلامی پُل ارتباطی بین دو بازار پول و سرمایه به‌شمار می‌رود. برخی از عمده مزایای صکوک به شرح زیر می‌باشد: ۱- افزایش نقدینگی بانی (تأمین مالی کننده از طریق انتشار صُکوک) ۲- در صورت انتشار صُکوک به پشتوانه دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر نقد هستند، دارایی‌های مذکور از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می‌شود. ۳- علیرغم اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند. ۴- از آنجا که صُکوک با پشتوانه دارایی منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتری است و هزینه تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد. ۵- کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار. ۶- چنان‌چه برای دادوستد این نوع اوراق بازار ثانویه فراهم شود آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌یابد.

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت را تهیه کرد و شهرداری تهران به عنوان ناشر، اولین اوراق مشارکت را جهت تأمین مالی پروژه بزرگراه شهید نواب صفوی منتشر نمود. بدلیل عدم اطلاع محققان حوزه مطالعات مالی اسلامی از این ابداع، ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی را به اوایل سال‌های ۱۹۹۷ میلادی یعنی ۳ سال پس از تصویب ضوابط اجرایی انتشار اوراق مشارکت ایران نسبت می‌دهند. بنابراین، ایران به عنوان اولین کشوری بود که اقدام به طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و انتشار چنین ابزارهایی نمود. البته توسعه ابزارهای مالی و طراحی انواع مختلف آن توسط سایر کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی و مالزی بوده است. شایان ذکر است از سال ۲۰۰۱ میلادی تا ژانویه ۲۰۱۳ میلادی حدود ۷/۴۷۲ میلیارد دلار صُکوک در جهان منتشر شده که حدود ۳۶/۳۹۴ میلیارد دلار آن صُکوک داخلی کشورها و حدود ۳۳/۷۸ میلیارد دلار آن صُکوک بین‌المللی بوده است. ارزش صکوک منتشره در ایران تا بهمن ماه ۱۳۹۲ بیش از ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می‌شود و به موجب آن قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آنها از دارندگان اوراق استقراض می‌کند و به همان مقدار به آنان بدهکار است و بایستی در سررسید معین یا عندالمطالبه به آنان بپردازد.

اوراق بهادار با نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین (زمان احداث پروژه) منتشر می‌شود و به واقفینی که قصد مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه را دارند واگذار می‌گردد.

اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می شود.

اوراق بهاداری هستند که دارندگان آن‌ها به صورت مشاع مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است، این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند.

اسناد و گواهی‌های دارای ارزش یکسان هستند و برای تجمیع وجوه لازم جهت ساخت کالایی استفاده می‌شوند که تحت تملک دارنده صُکوک است.

سَلَف از اقسام بیع و عکس نسیه است. هنگامی‌که شخصی تولید یا ارایهی کالای معینی را مورد هدف قرار می‌دهد، با انتشار این نوع صُکوک قادر خواهد بود تا منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. در واقع سرمایه‌گذاران در این اوراق، کالای مورد نظر را پیش خرید کرده‌اند.

سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام می‌باشد، که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده‌است.

اوراق مالکیت مشاع خدمتی‌است که براساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحویل آن شده است. بعد از پایان خدمت (موضوع جعاله)، صاحبان اوراق، مالک مشاع نتیجه خدمت خواهند بود. نتیجه خدمت ممکن است امتیاز مالی یا دارایی فیزیکی باشد.

سندی است گویای ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت‌های تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید اوراق، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است.

سندی‌است گویای مالکیت دارندگان آن بطوری‌که ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد، بانی در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) به کار می‌گیرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبتهایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمینهای زراعیِ یا دیگر نهادههای تولیدی زراعی معین است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل مزارعه گذاشته شده است.

سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغهایِ مثمر یا دیگر نهادههای تولیدی باغی معین است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل قرارداد مساقات گذاشته شده است.

شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تأمین مالی وی در قالب عقود اسلامی، اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی می‌نماید.

نهاد مالی است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار تأسیس شده است و به‌عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صُکوک)، وظیفه تأسیس و راهبری نهادهای واسط را در بازار سرمایهٔ ایران عهده‌دار می‌باشد. در واقع این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوهٔ نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر، رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیهٔ امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و هم‌چنین نگهداری حساب‌ها و دفاتر مالی نهاد واسط و رد آن پس از اتمام مدت قرارداد است.

نهاد واسط در قالب حقوقی شرکت با مسئولیت محدود، توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه تشکیل می‌گردد و به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صُکوک، تنها نهادی است ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) که می‌تواند اوراق بهادار منتشر نماید. هر نهاد واسط در هر زمان نمی‌تواند برای تأمین مالی بیش از یک طرح، اوراق بهادار منتشر نماید.

شخص حقوقی است که پرداخت جریان درآمدی و حسب مورد بهای خرید دارایی مبنای اوراق بهادار اسلامی توسط بانی به نهاد واسط را تضمین می‌نماید.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار اسلامی در سررسیدهای معین به سرمایه گذاران اقدام می‌نماید.

بازارگردان، کارگزار معامله‌گر یا شرکت تأمین سرمایه‌ای است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحدید دامنهٔ نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد. بازارگردان نهادی است که در روان نمودن بازار ثانویه اوراق بهادار نقش دارد و زمانی که بازار اوراق بهادار با کسادی روبه‌رو گردد این نهاد با خرید و فروش اوراق به روانی بازار کمک می‌کند. بازارگردان موظف است تا در مواقعی که دارندهٔ اوراق به نقدینگی نیاز دارد و خواهان فروش اوراق خویش در بازار ثانویه است اما به دلیل رکود بازار خریدار مناسبی برای اوراق نمی‌یابد اوراق را از دارنده، خریداری نماید. بازارگردان به تبادل اوراق اشتغال دارد. از یک سو اوراق را خریداری و از سوی دیگر به فروش آن‌ها مبادرت می‌ورزد. از این رو به لحاظ حقوقی بازارگردان مانند هر خریدار دیگر اوراق عمل می‌نماید، و تفاوت این نهاد با خریدار عادی اوراق در این است که بازارگردان موظف به خرید اوراق در وضع کسادی بازار اوراق بهادار است.

فرایند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نمایندهٔ قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد است.(بند ۲۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار)

شخص (حقوقی) ثالثی است که متعهد به خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت «پذیره‌نویسی» به فروش نرسد. بر اساس این تعریف می‌توان گفت نهاد متعهد پذیره‌نویسی شخصی جدا از خریداران اوراق است و در صورتی‌که اوراق مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده به فروش نرسد، نهاد واسط موظف خواهد بود تا با انعقاد قرارداد با متعهد پذیره‌نویس مابقی اوراق را به او بفروشد و با استفاده از این روش منابع لازم جهت خرید دارایی مورد نظر را فراهم آورد.

ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

کتاب ابزارهای مالی اسلامی صکوک مولف عباس موسویان

عباس موسویان

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد صفحات:

488‌ صفحه

در صورت وجود هرگونه سوال در مورد نحوه خرید و ارسال سفارشات میتوانید سوالات متداول را مطالعه بفرمایید.

تضمین سلامت کالا

پشتیبانی آنلاین و سریع

ارسال سریع به سراسر کشور

پرداخت امن و مطمئن

مشخصات کتاب

موضوع:

اقتصاد و حسابداری

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عباس موسویان

نوبت چاپ:

سال چاپ:

تعداد صفحات:

نوع جلد:

شومیز

9789642982134

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

کتاب‌های مرتبط

محصولات مرتبط

کتاب واگرایی ها تالیف محمد شعبانی نیما آزادی

کتاب دوئل با روند تالیف محمد شعبانی نیما آزادی

کتاب پرایس اکشن حرکات قیمتی تالیف لارنتیو دمیر ترجمه بهنام حسین نژاد

کتاب پرایس اکشن لنس بگز جلد 2 استراتژی های معاملاتی ترجمه امراه نژاد

  • تهران - میدان انقلاب
  • 09162028253
  • [email protected]
  • در اینستاگرام همراه ما باشید

فروشگاه کتاب آنلاین بورس باز

بورس باز کاملترین مرجع کتاب های بورس و بازار سرمایه، مدیریت و کسب و کار

فروشگاه کتاب آنلاین بورس باز

بورس باز کاملترین مرجع کتاب های بورس و بازار سرمایه،مدیریت و کسب و کار

  • تهران - میدان انقلاب
  • 09373882629
  • [email protected]
  • در اینستاگرام همراه ما باشید

کتاب ابزارهای مالی اسلامی صکوک مولف عباس موسویان

تیم پشتیبانی بورس باز اینجا هستند تا به سوالات شما پاسخ دهند و یا در هر مرحله از خرید شما را راهنمایی کنند.

طراحی و بررسی انواع صکوک استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار

جهت نیل به اهداف سند چشم­انداز بیست ساله کشور، بازار سرمایه ایران به­عنوان یک بازار در حال توسعه می­بایست همپای سایر تحولات کشور توسعه و تکامل یافته و قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه امروزی باشد. به این لحاظ توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود در آن الزامی است. بنابراین با توجه به نیاز کشور به جذب سرمایه به­ منظور تأمین مالی طرح­های اقتصادی و زیربنایی و از طرفی کمبود منابع برای سرمایه­­گذاری در این طرح­ها و همچنین کمبود سرمایه­گذاری­­های خارجی به­دلیل اعمال تحریم­های اقتصادی، می­توان از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره جست. یکی از این ابزارها، صکوک استصناع است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه­ای، با معرفی صکوک استصناع و ضرورت و چگونگی شکل­گیری آن، این صکوک را به­عنوان ابزاری مناسب برای تأمین مالی در بازار سرمایه معرفی می­نماید. در ادامه نیز صکوک استصناع بر مبنای خرید دین، صکوک استصناع بر مبنای اجاره به شرط تملیک و صکوک استصناع رهنی را به­عنوان گزینه­های قابل انتشار در بورس اوراق بهادار پیشنهاد و در آخر نیز ویژگی­های صکوک پیشنهادی را با یکدیگر مقایسه می­نماید.

ابزارهای مالی اسلامی ( صکوک )

بنگاه‌های اقتصادی در جهت تاسیس و یا توسعه کسب و کار خود نیازمند منابع مالی هستند. طبق آنچه که در مقاله تامین مالی و انواع آن خواندیم، شرکت‌ها می‌توانند از طریق روش‌های تامین مالی مبتنی بر سرمایه و یا بدهی اقدام به تامین مالی داشته باشند. اما نکته که در تامین مالی مبتنی بر بدهی وجود دارد این است که اوراق قرضه از آنجایی که دارای سود تضمین شده و ثابت هستند، طبق احکام اسلامی در حکم ربا هستند، درنتیجه ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک) به منظور تامین مالی پروژه‌ها در جوامع اسلامی ایجاد شدند.

صکوک جمع صک و به معنای سند و سفته و معرب کلمه چک است. این اوراق از جمله ابزارهای مالی اسلامی شمرده می‌شوند که بر مبنای قراردادهای مورد تایید اسلامی طراحی شده‌ و در بازارهای مالی قابلیت معامله دارند. دارندگان اوراق صکوک به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن می‌باشند.

padash.ir

تاریخچه صکوک

دکتر منذر قحف، متخصص سوریه‌ای اقتصاد اسلامی مبتکر اوراق صکوک است. او در سال 1997 میلادی، اوراق صکوک را طراحی و به عنوان ابزاری برای تامین مالی به بازارهای سرمایه اسلامی معرفی نمود.

padash.ir

چندین سال قبل از مطرح شدن اوراق صکوک توسط دکتر منذر قحف و در سال 1994 میلادی، مشابه این اوراق در بازار سرمایه ایران، با عنوان اوراق مشارکت مورد استفاده قرار می‌گرفت و در واقع ایران کشور پیشرو در استفاده از اوراق صکوک بود. این اوراق از نوع صکوک مشارکت بودند و برای تامین مالی پروژه‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گرفت. در آن سال شهرداری تهران به عنوان ناشر، اولین اوراق مشارکت را برای تامین مالی پروژه بزرگراه نواب منتشر کرد.

با گذشت زمان این اوراق با استقبال زیادی در ایران و همچنین کشورهای اسلامی مواجه شد و امروزه از اوراق صکوک به منظور تامین مالی پروژه‌های گوناگون در نقاط مختلف جهان استفاده می‌شود.

تفاوت اوراق صکوک با اوراق قرضه

1.اوراق صکوک نشانگر مالکیت یک دارایی ولی اوراق قرضه صرفا نشانگر یک تعهد بدهی است به صورتی که دارندگان اوراق قرضه در حکم وام‌دهندگان به ناشر اوراق هستند که نرخ بهره ثابتی را دریافت می‌کنند.

2.اعتبار اوراق قرضه به ناشر آن وابسته است ولی اعتبار اوراق صکوک به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.

3.دارایی مبنای انتشار اوراق صکوک از نظر شرعی باید بدون مشکل و مجاز باشد در صورتی که در اوراق قرضه لزوما به این شکل نیست.

4.معامله صکوک در واقع معامله مالکیت دارایی است ولی در اوراق قرضه صرفا معامله یک تعهد بدهی است.

5.دارایی مبنای انتشار اوراق صکوک ممکن است که افزایش ارزش داشته باشد و در نتیجه ارزش اوراق صکوک نیز افزایش می‌یابد ولی در اوراق قرضه امکان افزایش اصل بدهی وجود ندارد.

انواع اوراق صکوک

اوراق اجاره: اوراقی هستند که بر اساس عقد اجاره منتشر می‌شوند و بیانگر مالکیت مشاع دارندگان اوراق در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده‌ می‌شود.

اوراق مرابحه: اوراقی هستند که دارندگان به صورت مشاع مالک دارایی مالی هستند که دارای بازدهی ثابت هستند.

اوراق استصناع: اسناد دارای ارزش یکسان هستند و برای تجمیع وجوه لازم جهت ساخت کالایی استفاده می‌شوند.

اوراق مشارکت : این اوراق که معمولا توسط دولت یا شرکت‌های تعاونی منتشر می‌شود، نشانگر مالکیت دارندگان آن، نسبت به بخشی از یک دارایی است و تا سررسید اوراق هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه دارندگان اوراق مشارکت است.

اوراق قرض‌الحسنه: این اوراق بر اساس قرارداد قرض و بدون بهره‌اند و ناشر به میزان ارزش اسمی اوراق به دارندگان بدهکار و ملزم به پرداخت ارزش اسمی در تاریخ سررسید اوراق است.

اوراق وقف: این اوراق به ارزش اسمی و به مدت معین منتشر و به واقفینی که قصد مشارکت در اجرای یک طرح را دارند واگذار می‌شود.

اوراق مضاربه: این اوراق به‌منظور جمع‌آوری وجوه جهت انجام فعالیت اقتصادی یا بازرگانی است. در پایان هر معامله یا پایان هر دوره زمانی سود حاصل از این فعالیت بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق ثبت شده است میان بانی و دارندگان اوراق تقسیم می‌شود .

اوراق سلف: هنگامی که شخصی تولید کالای معینی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ با انتشار این اوراق منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کند. در واقع دارندگان اوراق، کالای مورد نظر را پیش خرید کرده‌اند.

اوراق منفعت: این اوراق بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام می‌باشد.

اوراق جعاله: این اوراق بر اساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحویل خدمتی شده است. پس از پایان خدمت، دارندگان اوراق، مالک مشاع نتیجه خدمت خواهند بود.

اوراق وکالت: این اوراق به منظور تامین مالی جهت تملک یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها، کالا یا خدمات منتشر می‌شود.

اوراق مزارعه: اوراق مزارعه نشانگر مالکیت مشاع دارندگان آن بر زمین زراعی یا دیگر نهاده‌های تولیدی زراعی است که بر اساس قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل مزارعه گذاشته می‌شود .

اوراق رهنی: اوراق بهاداری است که با هدف خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود. منظور از مطالبات رهنی، مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقی است که ناشی از قراردادهای مبادله‌ای مانند فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و جعاله به‌جز سلف است.

اوراق خرید دین: این اوراق به‌منظور خرید مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقی به‌جز مطالبات ناشی از عقد سلف منتشر می‌شود. منظور از مطالبات در این نوع صکوک، مطالبات ریالی مدت‌دار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و جعاله به‌جز سلف است .

اوراق صکوک دارای انواع دیگری نیز هستند ولی از متداول‌ترین اوراق صکوک می‌توان به اوراق اجاره، مرابحه، مشارکت، منفعت و استصناع اشاره کرد که در مقالات بعدی به تفکیک به بررسی این اوراق خواهیم پرداخت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.